Septik Tank Fiyatları

Septik tank fiyatları, ürün kapasitesi ve özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Septik tank fiyatları için kot farkı, prizmatik üretim, araç geçişi olması gibi standart ürün dışında talep edilebilecek detaylar, değişikliklere neden olabilmektedir.

Hangi Özellikler  ”Septik Tank Fiyatları” nda Değişikliklere Sebep Olur ?

Septik Tank Kot Farkı

5m3 Foseptik Tankı

Kot farkının septik tanklar için belirleyici özelliği üzerine gelecek yük miktarının artmasıdır. Bu durumda tank üzerinde oluşacak baskı fazlalaşmış olacaktır. Baskı dayanımının sağlanabilmesi amacı ile tank kalınlığı arttırılıp, tank içinde yer alan dalgakıran miktarı çoğaltılır.

Prizmatik Septik Tank

6 ton prizmatik foseptik tankı

Prizmatik septik tank fiyatları standart silindirik septik tank fiyatlarına göre daha maliyetli olacaktır. Demir kafes üzerine fiberglass kaplama ile üretimi sağlanan septik tanklar istenilen ölçülerde üretilebilmektedir. Kalınlık oranı silindirik tanklardan daha fazladır.

Alternatif Ölçüler

34000 Litre Septik Tankı

Alternatif ölçülerde septik tank fiyatları değişiklik göstermektedir. Uzunluk ölçüsü fazla olan tanklarda esneklik oranın artmasından dolayı, tankların kalınlık ölçüsü ve dalgakıran sayısı arttırılır. Ürüne sağlanan bu takviyeler, fiyatlarda artışa neden olacaktır.
Ayrıca septik tank için talep edilecek olan ekstra ekipman talepleriniz fiyat artışlarına neden olabilir. Ürünün içinde kimyasal atıkların toplanması, deponun kimyasala karşı dayanıklı olmasını gerektirir, buda hammadde değişikliği gerektirmektedir. Bu nedenle kimyasal atık tanklarının maliyeti fazla olacaktır.
Septik Tank Fiyatları

Septik Tank Fiyatları

Bir Bakışta ”İZOPLAS” FOSEPTİK TANKLARI

 • Foseptik, lağım şebekesinin bulunmadığı yerlerde sağlık koşullarına uygun olarak yer altında inşa edilmiş özel pis su depolarına verilen isimdir.
 • Foseptik Tankı , kimyasal ve pis su biriktirilmesinde kullanılabilir tanklardır. Son yıllarda çevre bakanlığınında zorunlu kılmasıyla talep artmaya başlamıştır.
 • Bu tanklar çıkış maşonu bulundurmazlar, dolum pimaş borular ile gerçekleşir ve boşaltım menhollerden vidanjör ile yapılır.

Genel Yapı

 • Foseptik Tankıları, korozyona uğramaz, uzun ömürlüdür.
 • Foseptik Tankları, toprak altına gömülmeye uygundur. Gömülme işlemi mutlaka talimatnameye uygun olarak yapılmalıdır.
 • Foseptik Tankları, dolum unitesi tarafınıza gönderilen talimatnamede belirtilen pimaş borularla gerçekleşir. Talebinize göre ölçü ve konumu değiştirilebilir.
 • Foseptik Tankları, üzerinde bulunan mapalar sayesinde toprak altına rahat bir şekilde yerleştirilebilirler.
Foseptik Tankları Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Foseptik tankları ile ilgili kurulum sırasında mutlaka tarafınıza gönderilen talimatnameye uyum sağlamanız gerekecektir. Ayrıca aşağıdaki yönergelere kurulum aşamasında mutlaka dikkat edilmelidir. Bu yönergeler garanti koşullarınızı oluşturmaktadır.

 • Tank yerini mutlaka belirtilen kazı ölçülerine göre hazırlayınız.
 • Tankın konulacağı alanın taban kısmı mutlaka beton olmalıdır.
 • Tank üzeri kapatılırken kesinlikle harfiyat toprağın kullanmayınız. Ayrıca kazı yapılan alanda çıkan harfiyat toprağını mutlaka tank çevresinden alınız. Yağış ile birlikte toprak tank üzerine kayarak deponuza zarar verebilir.
 • Tankın yerleşimini kazı yapılan alanı 4 taraftan eşit bir şekilde mesafe kalacak şekilde yapınız.
 • Tank üzeri kapatılırken 4 taraftan eşit şekilde boşluk kalan kısımlara döküm yapınız.
 • Tank üzerine örtülecek materyalin mutlaka ince kum olması gerekmektedir. Tank kapatıldıktan sonra üst kısmını toprak ile peyzaj edebilirsiniz.
 • Tankınızı kazı altına indirirken mutlaka tank üzerinde bulunan mapaları kullanınız.
 • Tank çevresinde uyarı levhası bulundurunuz ve tank kapağının kapalı tutulmasına özen gösteriniz.
 • Tank havalandırma borusu vidanjör boşaltımı esnasında içeriye uygulanan hava basıncını dışarı atmayı sağlayacaktır. Özellikle boşaltım esnası sırasında bu borunun mutlaka açık olması gerekmektedir.
 • Tankın yerleşimi sırasında düşürmemeye ve çarpmamaya dikkat ediniz.