Hidroklorik asit tankı içinde stoklanacak asit türü ile özenle üretilmesi gereken tanklardır. Polietilen ve vinylester epoksi asit tankları sizler için çözüm ortağı olabilecektir. Genel olarak %37 lik hidroklorik asit kullanımı 2 tank içinde uygundur. Polietilen tanklar %40 oranında kalınlaştırılarak üretilir. Asit stok sıcaklık değeri maksimüm 40 derece olmalıdır.

Hidroklorik Asit Tankı

Polietilen Hidroklorik Asit Tankı

Polietilen hidroklorik asit tankı üretimi ürün hacmine göre standartlarından %40 daha fazla malzeme ile yapılır. Bu oran konsantre oranın sağlayacağı hacme dayanım sağlanması ve tankın aşınmaya karşı olan gücünün arttırılması amaçlıdır. Üretimi seri ve hızlıdır. Çıkış rekorları genellikle aynı malzemeden üretilmiş dış dişli rekorlar veya PVC den imal edilmiş rekor veya flanşlar olabilmektedir. Çıkış rekorunun ölçüsü ürün fiyatlarına etki edebilmektedir.
Asit tankları ve diğer kimyasallar için kesinlikle prinç manşon kullanılmamalıdır. Ölçü ve görseller için polietilen su deposu ölçüleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Polietilen Tank Ölçüleri.
Sayfadaki ölçüler ve görseller asit tankları içinde aynıdır. Sadece ürün ağırlığı ve buna bağlı olarak kalınlık oranı değişecektir.

Vinylester Hidroklorik Asit Tankları

Vinylester hcl asit tankları istenilen ölçülerde yatay veya dikey olarak üretilebilmektedir. İç kısımda 2 kat yüzey tülü (coromat elyaf) kullanılan ürünlerin vinylester epoksi reçineyi iyi hapsetmesiyle ürün içersine girecek asit tepkimeye girmeyecektir. Daha sonra tekrar hacmine göre cam elyaf ile devam edilen tanklar için her aşamada vinylester epoksi reçine işlenmektedir. Ekipman konusundada esnek bir yapıya sahip olan tanklar üzerine talep edilen her türlü çıkış rekoru, serbest flanş, gözlem kapağı ve entegre seviye göstergesi gibi rahat bir şekilde adapte edilebilmektedir.

20 Tonluk HCL Asit Tankları

Vinylester asit tankları için stoklama yapılacak maksimum HCL Konsantre oranı %37 ve maksimum stok sıcaklığı 40 derecedir.
İstenilen ölçü ve konumda üretim yapılabilmesi ve 5 yıllık uzun garanti süresi ile vinylester tankların kullanımı oldukça fazladır. Polietilen kimyasal tanklara göre fiyatları biraz daha yüksektir.
Referanslarımızdan BazılarıGenel BilgiÜretim AğımızHidroklorik Asit Nedir?
 • Sandoz Syntek: 50 Ton Yatay Kimyasal Atık Tankı
 • APS Ambalaj: 24m3 HYPO Tankları
 • Üçleroğlu Tuz: 60m3 Reaksiyon Tankları
 • Kale Kimya: 50 Ton Dikey Asit Tankı
 • Silopi Elektrik A.Ş: 10m3 Sülfürik Asit Tankı
 • Ciner Group / Park Holding: 25 Ton Yatay HidroKlorür Tankı
 • Subar Teknik: 10 Ton Kostik Asit Tankları
 • Euro Kimya: 35 Ton Dik Asit Tankı
 • Turkuaz Polyester: 12 Ton Glikol Tankı

Ve daha birçok özel ve standart kimyasal stok tankları üretimi 30 yıldır sizin için üretiyoruz.

 • Polyesterin engin dünyası kimyasallarınız içinde çözüm olabilmektedir. Engin tecrübemiz, güçlü referanslarımızla yanınızdayız.
 • Asit tanklarında en önemli kriter depolama yapılacak asidin sıcaklık ve saflık değeridir. Hammadde seçimi buna göre yapılmaktadır. Asit ve diğer kimyasallarda 30 yıldır BOYTEK A.Ş ile çalışmaktayız. Çeşitli değerlere uygun dayanıklı hammadde ile asit ve diğer kimyasallarınızı güvenle depolayabilirsiniz.
 • Asit Taşıma Tankı
 • Fosforik Asit Tankı
 • Galvaniz Asit Tankı
 • Hidroklorik Asit Tankı
 • Plastik Asit Tankı
 • Polietilen Asit Tankı 
 • Sülfürik Asit Depolama Tankı
 • Nitrik Asit Tankı
 • Hidroklorik Asit Özellikleri

  Hidroklorik asit, hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz halinde bulunan kimyasal bir bileşik. Halk arasında tuz ruhu olarak da bilinir. 9. yüzyılda Fars simyacı Cabir bin Hayyan tarafından keşfedildi ve sonrasında simya alanında kullanıldı. Sanayi Devrimi sırasında, sanayideki önemi keşfedilen asit, önce Leblanc işlemi, sonrasında Solvay işlemi ile sanayi alanında üretilmeye başladı. Hidroklorik asit, tarihte yeni kolaylıkların keşfinde önemli roller üstlendi. Günümüzde PVC’den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullanılmaktadır. Hidroklorik asit, sağladığı kolaylıkların yanında, zehirli bir maddedir ve insan dokuları başta olmak üzere çoğu yüzeye büyük tahribat verir. Bu nedenle bu asit ile çalışılırken güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulmalıdır.Asit, toksik olmasının yanında, gözler ve deri için tahriş edicidir, deride yanıklara neden olmaktadır ve solunum sistemi için tahriş edici özellik taşımaktadır.Hidrojen klorür, normal koşullarda −27.32 °C’de erir, 110 °C’de kaynar. Hidroklorik asidi elde edebilmek için öncelikle hidrojen klorür gazınının elde edilmesi gerekir. Hidrojen klorür, güçlü bir asittir. Moleküler yapısı oldukça basit olan Hidroklorik asit, bir klor atomu ile bir hidrojen atomundan meydana gelir ve formülü HCl’dir. Hidroklorik asit, oda sıcaklığında bir litre suda, yaklaşık 450 litre gibi çok yüksek oranda çözünür. Öbür asitler gibi, renkli ayıraçla “asit rengi” denilen bir renk verir; sözgelimi turnusolu kırmızıya, heliantini pembeye, bromofenolu sarıya boyar ve fenolftaleinle renksiz bir sıvı verir.Sodyum karbonat ve amonyak gibi bazlara, belirgin bir etki yapar. Belirli hacimde hidroklorik asit bulunan bir cam tüpe, bir sodyum karbonat çözeltisi azar azar döküldüğünde, tüpe daldırılacak bir termometre, sıcaklığın hızla yükseldiğini gösterir; çözelti, su bütünüyle yok oluncaya kadar ısıtılırsa, sodyum klorür (sofra tuzu) katı halde çöker.İçinde amonyak bulunan bir şişenin ağzına hidroklorik asit taşıyan bir şişe yaklaştırılırsa, beyaz renkte ve bol miktarda amonyum klorür dumanları oluşur. Bu tepkimeyle, bir ortamda söz konusu maddelerin bulunup bulunmadığı belirlenir. Hidroklorik asit, suya damlatıldığında H+ iyonu vermektedir. Hidroklorik asit tipik bir asit özelliği olarak çinko, demir, magnezyum ya da alüminyum gibi birçok metale etki ederek, hidrojen açığa çıkarır. Bakır, bu asitle ancak havanın oksijeni eşliğinde tepkimeye girer; ama hidrojen açığa çıkmaz. Altın ve platin hidroklorik asitle tepkimeye girmezlerse de, aşağı yukarı bütün metallere etki eden kral suyu (hidroklorik asit – nitrik asit) karışımında çözünürler.Metal oksitler (pas) genellikle hidroklorik asitte çözünmeye uğrarlar. Hidroklorik asidin pas giderici rolü, bu olaya dayanır. Karbonatlar, hidroklorik asitle şiddetli bir tepkime gerçekleştirirler ve karbondioksit açığa çıkar. Öbür tuzlar hidroklorit asitle tepkimeye girerler; sözgelimi gümüş nitrat, hidroklorik asitle tepkimeye girdiğinde, beyaz renkte gümüş klorür çökeleği verir; çökelek, ışık aldığında morarır (bu tepkimeden, kimyasal çözümlemeyle söz konusu maddelerin tanınmasında yararlanılır). Hidroklorik asit, pas giderici olarak kullanılmasının yanı sıra, organik bileşiklere etki ettirilerek klorlu ürünlerin (çözücüler, plastik maddeler) elde edilmesinde yararlanılır.