Foseptik Tankları

/Foseptik Tankları
Foseptik Tankları2019-05-01T15:55:33+03:00

Foseptik tankları kanalizasyon şebekesi bulunmayan alanlarda evsel katı ve sıvı atıklarınızın toplanarak, vidanjörler aracılığı ile bertaraf edilmesini sağlayan fiberglas ürünlerdir. Sızdırmaz ürünler olup, toprak altına konumlandırılan fiberglas foseptik tankı ürünleri, ham madde yapısı sayesinde paslanmaz, yaşlanmaz ve korozyona uğramaz. Yatay veya dikey olarak 100 ton hacme kadar üretimi sağlanabilen foseptik tanklarımız firma hatalarına karşı 5 yıl garanti altındadır.

Foseptik Tankları

Foseptik Tankları

Foseptik Tankları

İzoplas Foseptik Tankları Hakkında

 • Foseptik tankları genel olarak yatay şekilde üretilmekte ve kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise ürün yüksekliklerinin minimum seviyede tutularak, kazı derinlik ölçüsünü en aza indirmek içindir.
 • Ürünler standart olarak 30 cm kot farkına göre imal edilmektedir. Kot farkının fazla olmasını istediğiniz foseptik tankı ürünleri için tarafımıza bilgi vermeniz gerekmektedir.
 • Ürünlerimiz standart olarak 1 adet rögar kapağı, 1 adet havalandırma borusu, istenilen ölçüde 1 adet dolum borusu ve 2 adet yerleştirme mapası bulundurur.
 • Toprak yükünün azaltılması için ürünlerin iç kısmına, hacim ve kot farkına göre, belirli sayıda dalgakıran sistemi yerleştirilir.
 • Tüm hacimlerde üretim sağlanabilmektedir.
 • Ürünlerin toprak altına hangi koşullarda yerleştirilmesi gerektiğine ilişkin talimatnameler yer almaktadır. Yerleşimler mutlaka bu talimatnamelere uygun olarak sağlanmalıdır.
Foseptik Tank Fiyatları
Septik Tank Boyutları
Septik ve foseptik kelimeleri aynı ürünleri ifade etmektedir.

Foseptik Tank Ürünleri

2 Ton Foseptik Tankı
500f-2 2 Ton
Ürün Sayfası GİT
Talimatname GÖR
3 Ton Foseptik Tankı
500f-3 3 Ton
Ürün Sayfası GİT
Talimatname GÖR
500f-5 5 Ton
Ürün Sayfası GİT
Talimatname GÖR
500f-10 10 Ton
Ürün Sayfası GİT
Talimatname GÖR
20 Ton Foseptik Tankı
500f-20 20 Ton
Ürün Sayfası GİT
Talimatname GÖR
30 Ton Foseptik Tankı
500f-30 30 Ton
Ürün Sayfası GİT
Talimatname GÖR
40 Ton Foseptik Tankı
500f-40 40 Ton
Ürün Sayfası GİT
Talimatname GÖR
50 Ton Foseptik Tankı
500f-50 50 Ton
Ürün Sayfası GİT
Talimatname GÖR
500f-50 60 Ton
Ürün Sayfası GİT
Talimatname GÖR
100 Ton Foseptik Tankı
500f-100 100 Ton
Ürün Sayfası GİT
Talimatname GÖR
 • Kurulumu kolay ve hızlıdır.
 • Projelerinizde zaman tasarrufu sağlar.
 • Korozyona uğramaz ve uzun ömürlüdür.
 • Toprak altında konumlandırmaya uygundur.
 • Dolum ekipmanı belirtilen ölçülerde pis su boruları ile sağlanır.
 • Üzerinde yer alan yerleştirme mapaları sayesinde yerleşimi kolaydır.
 • Ürünleri talimatnamede yer alan yönergelere uygun olarak yerleştiriniz.
 • Kazı taban alanı mutlaka düz bir beton zemin olmalı ve yerleşim sonrası ürün terazi durumu mutlaka kontrol edilmelidir.
 • Tank üzeri kapatılırken 4 bir yandan eşit mesafede doldurulmalıdır.
 • Tank üzeri hafriyat toprağı ile değil, ince kum ile kapatılmalıdır.
 • Ürünlerin toprak altına yerleşimi sağlanırken tank üzerinde bulunan yerleştirme mapaları kullanılmalıdır.
 • Ürün üzerine sert ve kesici cisimler ile müdahale edilmemelidir.
 • Yerleşim kazı alanına tüm kenarlardan eşit mesafe kalacak şekilde sağlanmalıdır.
Polietilen Tanklar Foseptik Olarak Uygun Mudur?2019-03-14T14:13:08+03:00

Polietilen su tanklarının toprak altında foseptik tankı olarak kullanılması uygun değildir. Bu kullanımlarda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. Polietilen su tankı ürünlerinin esnek yapısı, toprak baskısı altında dayanım sağlamayacaktır.

Foseptik Tankları
Deponun Kazı Alanında Ki Yerleşimi Nasıl Olmalıdır?2019-03-14T16:38:36+03:00

Deponun toprak altına yerleşimi tam ortalı bir şekilde olmalıdır. Deponun tüm kenarlara olan boşluğu eşit mesafede ayarlanmalıdır. Ayrıca tank tabanının beton zemin ile düz bir şekilde temas ettiğini kontrol etmeniz önerilir.

Silindirik yapıdaki toprak altı depolar baskıyı dağıtmaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere tüm kenar mesafelerinin eşit olması deponuzun baskıyı daha iyi dağıtmasını ve dengelemesini sağlayacaktır.

Depoların Toprak Altına Yerleşimi Nasıl Olmalıdır?2019-03-16T11:58:48+03:00

Deponun yerleşimi tank üzerinde yer alan mapalar aracılığı ile olmalıdır. Kesinlikle harici bir ekipman kullanılmamalıdır. Ayrıca toprak altı depoların yerleşimi sırasında mutlaka bir iş makinesi veya vinç kullanılmalıdır. İş makinesi veya vinç olmadan yapılacak yerleşimler sırasında deponuz zarar görebilir. 40 ton üzeri hacimli ürünlerde mutlaka vinç kullanınız.

Dalgakıran İşlevi Nedir?2019-03-16T13:15:31+03:00

Dalgakıran polyesterden imal edilen 4 bir yanında belirli ölçülerde kesitler içeren ve tank içerisine yerleştirilen bir ekipmandır.

Dalgakıran işlevsel olarak tank üzerine gelecek yük baskısının minimuma indirilmesini sağlar. Ayrıca deponun esnekliğini azaltarak ürün mukavemetinin arttırılmasını sağlar.

Dalgakıran sayısı depo hacmine ve kot farkına göre belirlenir.

Su Çıkan Alanlarda Kullanım Sağlanabilir Mi?2019-03-25T14:18:56+03:00

Su çıkan kazı alanlarında özellikle denize yakın bölgelerde yerleşim yapılmaması gerekmektedir. Taban kısmında beton zemin olma zorunluluğu olduğu için bu tip alanlarda beton dökülmesi işlemi zordur. Taban kısımda çıkan su deponuzu kaldıracak ve üstündeki toprak yükünden dolayı kırılma olabilecektir.

Bu yerler için yüksekliği minimuma indirilmiş dikdörtgen tanklar veya ufaklı tonajlı ürünler için çapı büyük ve yüksekliği minimum olan ürünler tercih edilebilir. Böylelikle kazı derinlik ölçüsü azaltılır ve suyun çıkması engellenir.

Örnek olarak 10 tonluk standart bir toprak altı depo ürünü yükseklik ölçüsü 240 cm iken 310 cm çapında 150 cm yüksekliğinde bir ürün üretimi sağlanarak kazı derinlik ölçüsü 90 cm azaltılabilir.

 

Daha Derine Gömülme İşlemi Yapılabilir Mi?2019-03-25T14:56:15+03:00

Daha derine gömülme işlemleri kot farkı olarak adlandırılmaktadır. Bu depo haznesinin üst zemin seviyesinden ne kadar aşağıda olacağını belirtir. Ürünlerimiz standart olarak 30 cm kot farkına göre üretilmektedir. Talebiniz doğrultusunda kot farkı arttırılabilmektedir. Bu işlem için mutlaka tarafımıza bilgi verilmesi gerekecektir. Buna istinaden tank dayanımı arttırılacak ve tank ekipmanları gerektiği şekilde düzenlenecektir. Ayrıca kot farkı durumuna göre tank içerisinde yer alan dalgakıran sayısı da arttırılmaktadır. Böylelikle tank üzerine gelecek fazla yükün dağıtımı sağlanarak bu baskı minimuma indirilecektir.

Derine gömülme işlemleri sırasında tüm ölçülerin minimuma indirilmesi oluşacak yük baskısını azaltacaktır.

Depo Kapatma İşlemi Nasıl Yapılmalıdır?2019-03-25T15:17:53+03:00

Depo kapatma işlemi depo üzerinden değil, depo konulduktan sonra kalan boşlukları doldurarak yapılmalıdır. Ayrıca bu işlem tek taraftan sağlanmamalıdır. Dört bir taraftan eşit mesafede dolum işlemi yapılmalıdır. Tek taraftan kum boşlatılması yapıldığında deponuzun diğer tarafa doğru kayma yapabilir ve zemine çarparak deforme olabilir.

Kazı Alanı İçin Beton Gerekli Midir?2019-03-25T17:32:08+03:00

Kazı alanın sadece taban kısmında beton olması yeterli olacaktır. Ürünleriniz  dolu halde iken baskı tamamen taban kısımda olacağından mutlaka düz bir beton zemin üzerine yerleşim sağlanamalıdır. Kazı alanı kenar kısımlarında beton olma zorunluluğu yoktur. Ancak araç geçişi olan veya toprak kayması riski taşıyan alanlarda perde beton kullanılması önerilmektedir.

Fiberglas Toprak Baskısına Dayanır mı?2019-03-25T17:37:07+03:00

Fiberglas baskı dayanımı yüksek bir materyaldir. Tarafınıza gönderilen talimatnameye uygun olarak kurulum sağlandığı sürece herhangi bir problem veya deformasyon yaşanmayacaktır. Ayrıca iç kısımda yer alan dalgakıranlar üzerine gelecek baskının minimuma indirilmesini sağlayacaktır.