60 tonluk foseptik tank 2 adet olarak Dimer Madencilik, Bingöl Genç tesisleri, için üretilmi┼č olup, teslimat─▒ gerçekle┼čtirilmi┼čtir. Birbirine parelel ba─člant─▒ yap─▒larak kullan─▒lacak olan foseptik tanklar─▒n─▒n üretimi 10 gün içerisinde tamamlanm─▒┼čt─▒r. 50 ton ve yukar─▒s─▒ tonajl─▒ ürünlerde kulland─▒─č─▒m─▒z özel ayaklar ve sac kusaklar ile birlikte ürünlerimiz 5 y─▒l garanti alt─▒nda tutulmaktad─▒r. Kurulumu ve yerle┼čimi oldukça kolay olan ürünlerimiz için dikkat edilmesi gereken en önemli husus taraf─▒n─▒za gönderilen talimatnameye uyum sa─člamakt─▒r. Talimatnameyi Gör. 

60 tonluk foseptik tank

60 tonluk foseptik tank

60 Tonluk Foseptik Tank

Özel ayak yap─▒s─▒ ve güçlendirilmi┼č yap─▒s─▒ ile güvenilir kullan─▒m sa─člamaktad─▒r. Gerek kaplad─▒─č─▒ yer, gerek hacmi olarak fazla bask─▒ alt─▒nda çal─▒┼čmas─▒ gereken 60 tonluk foseptik tank ürünü için her┼čey dü┼čünülmü┼čtür.

60 Tonluk Foseptik Tank Ölçüleri

60 tonluk foseptik tank ölçüleri ta┼č─▒maya uygun olarak dizayn edilmektedir. Rögar ka─ča─▒ ve havaland─▒rma borusu yükseklik ölçüsü t┼ča─▒ma standartlar─▒na göre 10 cm ek kalan k─▒s─▒m seyyar olarak dizayn edilmi┼čtir.

Geni┼člik 310 cm
Yükseklik 350 cm
Uzunluk 790 cm
Kapak 70 cm
Dolum dn200
Havaland─▒rma dn100
Ayak Say─▒s─▒ 6 adet
Parelel Ba─člant─▒ dn200
Sac Ku┼čak 6 adet
Dalgak─▒ran 2 adet
Mapa 2 adet
Garanti 5 Y─▒l

Ürün Görselleri

Ürün Kullan─▒m Ko┼čullar─▒
  • Foseptik tanklar─▒n─▒ taraf─▒n─▒za gönderilen talimatnameye uygun olarak yerle┼čtiriniz.
  • Tank üzerindeki olu┼čacak toprak yükü talimatnamedeki ölçülere göre hesaplanm─▒┼čt─▒r.
  • Tank kal─▒nl─▒─č─▒ ve dayan─▒m─▒ bu hesaplamalara göre düzenlenmektedir.
  • Tank yerle┼čtirilmesi s─▒ras─▒nda dikkat ediniz. Yava┼č bir ┼čekilde ve kontrol halinde indirilmesini sa─člay─▒n─▒z.
  • Ürünlerin üzeri kapat─▒l─▒rken mutlaka ince materyal veya içinde herhangi bir sert materyal bulunmayan toprak kullan─▒n─▒z.Kesinlikle harfiyat topra─č─▒ bo┼čaltmay─▒n─▒z.
  • Tank alan─▒n─▒n  taban k─▒sm─▒n─▒n beton olmas─▒na özen gösteriniz. Tank dolu haldeyken bas─▒nç fazla olaca─č─▒ndan, düz bir sert zemine basmas─▒ çok önemlidir.
  • Beton taban sa─članamayacak alanlarda mutlaka yetkili arkada┼člara bilgi veriniz.
Üretim Süresi

60 tonluk foseptik tank─▒ üretim süresi yakla┼č─▒k olarak 15 i┼č günüdür. Demir ayaklar─▒n taraf─▒m─▒za ula┼čmas─▒ bu süreci etkilemektedir. Tekliflendirme sürecinde yetkili arkada┼člar size net ula┼č─▒m tarihini vereceklerdir.

Sat─▒┼č Ko┼čullar─▒

Üretim süreci taraf─▒n─▒za ula┼čan teklif dosyas─▒n─▒n ve teknik dökümanlar─▒n onaylanmas─▒na istinaden ba┼člar. Bu süreç içerisinde size ödeme ko┼čullar─▒ ve di─čer tüm bilgiler iletilecektir.